Home   RSS  Sitemap Zoeken Afdrukken

FAQ

Rechthebbenden

Zijn er bijkomende voorwaarden om de premie te bekomen ?

Nee, het  volstaat om minstens 65 dagen te hebben gepresteerd gedurende de referentieperiode van de premie.

Vanaf de eindejaarspremie 2014 en 2015 zal voor het bepalen van het recht, ook het aantal uren, namelijk 520 uren kunnen in aanmerking genomen worden.

Vanaf de eindejaarspremie 2016 zal voor het bepalen van het recht 494 uren in aanmerking genomen worden.

Er worden ook 5 dagen ekonomische werkloosheid automatisch gelijkgesteld.


Krijg ik de betaling indien ik het formulier niet terugstuur?


Nee. Teneinde te kunnen overgaan tot de betaling van de premie hebben wij het origineel vak B  nodig, dus verstuurd per post (geen fax of mail).

Betaling syndicale premie

Kan ik de syndicale premie verkrijgen via het Fonds ?

Neen, indien u bent aangesloten bij een vakbond moet u het document aan hen bezorgen of naar hen versturen om dan ook tevens uw syndicale premie te bekomen.
Gelieve u te wenden tot uw vakbond om meer inlichtingen te bekomen rond de betaling van beide premies.

Verlies - duplicata

Wat gebeurt er als ik het document verlies ?

Het document wordt verstuurd naar het adres dat ons werd medegedeeld door de kruispuntbank van de sociale zekerheid.

Zo het document verloren is geraakt, dient een duplicaat te worden opgemaakt. Dit kan spijtig genoeg pas gebeuren in de loop van de maand maart, nadat alle vakbonden de lijsten met de door hen betaalde premies bij het Fonds hebben ingediend.

Beslag

Wat gebeurt er als er beslag gelegd werd op mijn premie ?


Indien u recht heeft op de eindejaarspremie maar deze is geblokkeerd wegens een aanvraag voor loonbeslag bij het Fonds door een schuldeiser zal u meer nieuws van ons bekomen in de loop van de maand maart 2018.


Wij nemen immers contact op met uw schuldeiser in januari 2018 met de vraag ons de loongegevens te bezorgen van de maand december 2017 om daar dan de premie bij te tellen en te berekenen hoeveel moet doorgestort worden en wat toch nog aan u kan uitbetaald worden op basis van wettelijke barema's en uw eventuele kinderlast.

Uitbetalingsdatum

Op welke datum wordt de premie uitbetaald ?

  • Indien u het dokument naar uw vakbond verstuurd heeft, gaat deze nog in december uw eindejaarspremie met uw syndicale premie uitbetalen. Voor meer informatie moet u contact opnemen met hen.
  • Indien u het document naar het Fonds verstuurd heeft: de normale uitbetalingsdatum is 2 januari 2018 indien wij op tijd over alle nodige gegevens beschikken.

Belastingaangifte

Wanneer wordt mijn premie belast ?

De  premie 2016 betreft inkomsten 2017 die bij de belastingsaangifte in 2018 zal moeten vermeld worden.

In de loop van de maand april 2018 zal u dan ook een 
fiscale fiche van ons ontvangen.