Home   RSS  Sitemap Zoeken Afdrukken

Over ons

Nieuws

29-04-2016 VAKANTIEGELD EN -DAGEN

Het sociaal fonds houdt zich niet bezig met zaken rond vakantie.

De instelling die zich bezighoudt met het opmaken van vakantie-attesten en het berekenen van vakantiegeld is de RJV (02/627.97.60).

 

Voor alle...


27-10-2015 Eindejaarspremie 2015 wordt verstuurd op 7 december 2015

De referteperiode voor de eindejaarspremie 2015 vangt aan op 1 juli 2014 en eindigt op 30 juni 2015. 

 

Toekenningsvoorwaarden:

 

Minstens 65 dagen of 520 uren werken als uitzendkracht gedurende de...


Het Sociaal Fonds voor de Uitzendkrachten wordt beheerd door de werkgevers en de vakbonden uit de uitzendsector en gefinancierd door de uitzendkantoren.

Het kent de eindejaarspremie aan de uitzendkrachten toe.

Ook betaalt het een aantal sociale voordelen in geval van werkloosheid en langdurige ziekte aan deze werknemers.

Het Fonds treedt ook op indien een werkgever uit de sector zijn geldelijke verplichtingen niet nakomt.

Het moedigt de uitzendkantoren aan vormingen te organiseren in de sector en steunt financieel initiatieven tot tewerkstelling van risicogroepen.

Het Sociaal Fonds geeft ook informatie door aan de vakbonden in geval van tijdelijke vermeerdering van werk en van vervanging van werknemers.