Home   RSS  Sitemap Zoeken Afdrukken

Over ons

Nieuws

20-09-2016 Eindejaarspremie 2016

Vanaf de eindejaarspremie 2016 (referteperiode van 1 juli 2015 tot 30 juni 2016) bedraagt de brutopremie 8,33% van het tijdens de referteperiode verdiende brutoloon.

 

Om recht te hebben op de eindejaarspremie 2016 moet de...


Het Sociaal Fonds voor de Uitzendkrachten wordt beheerd door de werkgevers en de vakbonden uit de uitzendsector en gefinancierd door de uitzendkantoren.

Het kent de eindejaarspremie aan de uitzendkrachten toe.

Ook betaalt het een aantal sociale voordelen in geval van werkloosheid en langdurige ziekte aan deze werknemers.

Het Fonds treedt ook op indien een werkgever uit de sector zijn geldelijke verplichtingen niet nakomt.

Het moedigt de uitzendkantoren aan vormingen te organiseren in de sector en steunt financieel initiatieven tot tewerkstelling van risicogroepen.

Het Sociaal Fonds geeft ook informatie door aan de vakbonden in geval van tijdelijke vermeerdering van werk en van vervanging van werknemers.