Home   RSS  Sitemap Zoeken Afdrukken

Over ons

Nieuws

18-09-2017 EINDEJAARSPREMIE 2017

 

Om recht te hebben op de eindejaarspremie 2017 moet de uitzendkracht, tijdens de referteperiode van 1 juli 2016 tot en met 30 juni 2017, in het stelsel van de vijfdaagse werkweek, ten minste 65 dagen (of ten minste 78...


Het Sociaal Fonds voor de Uitzendkrachten wordt beheerd door de werkgevers en de vakbonden uit de uitzendsector en gefinancierd door de uitzendkantoren.

Het kent de eindejaarspremie aan de uitzendkrachten toe.

Ook betaalt het een aantal sociale voordelen in geval van werkloosheid en langdurige ziekte aan deze werknemers.

Het Fonds treedt ook op indien een werkgever uit de sector zijn geldelijke verplichtingen niet nakomt.

Het moedigt de uitzendkantoren aan vormingen te organiseren in de sector en steunt financieel initiatieven tot tewerkstelling van risicogroepen.

Het Sociaal Fonds geeft ook informatie door aan de vakbonden in geval van tijdelijke vermeerdering van werk en van vervanging van werknemers.