Home   RSS  Sitemap Zoeken Afdrukken

Eindejaarspremie

Wanneer wordt de eindejaarspremie toegekend ?

In de maand december die volgt op het einde van het refertejaar.

 

Vb: Premie 2018 : referteperiode 1/07/2017 - 30/06/2018 = toegekend in december 2018.

 

 

Opgelet! Wij merken op dat er, door problemen bij de postbezorging, personen zijn die hun eindejaarspremiedocument nog niet hebben ontvangen.

 

Om veiligheidsredenen zal het Sociaal Fonds helaas geen duplicaat van dit document kunnen afleveren vóór 1 maart 2019.

 

Indien u uw document in loop van de maand februari nog steeds niet hebt ontvangen, gelieve dan contact met ons op te nemen om een duplicaat aan te vragen.

 

Onze excuses voor het ongemak dat deze situatie met zich meebrengt.

Heb ik recht op een eindejaarspremie?

Het  volstaat om minstens 65 dagen te hebben gepresteerd gedurende de referentieperiode (01/07/2017-30/06/2018). Het aantal uren, namelijk 494 uren tijdens de referteperiode worden ook in aanmerking genomen.

Het zal dus ofwel het ene criterium, ofwel het andere criterium zijn dat wordt gebruikt om te bepalen of een uitzendkracht recht heeft op de eindejaarspremie.

Voor wie in een zesdagenstelsel werkt dient men minstens 78 dagen (of 494 uren) te hebben gepresteerd.  

 • Er worden maximum 5 dagen economische werkloosheid automatisch gelijkgesteld.
 • Indien u 60 dagen (456 uren) gewerkt hebt als uitzendkracht en u een vast contract bekwam bij de klant meteen na uw interimperiode in de referteperiode, kan het Sociaal Fonds maximum 5 dagen gelijkstellen wegens vaste aanwerving en vragen wij volgende documenten te bezorgen ten einde te kunnen overgaan tot de toekenning van de eindejaarspremie :
 •                         - copie van het laatste contract bij het uitzendkantoor

                          - copie van de laatste loonfiche bij het uitzendkantoor

                          - copie van uw vast contract

   

 • Gelijkgestelde dagen wegens een arbeidsongeval in de referteperiode komen ook in aanmerking voor de toekenning van de eindejaarspremie.  Het Sociaal Fonds wordt hier echter NIET AUTOMATISCH van op de hoogte gebracht, zodat u ons een attest moet bezorgen van de verzekeringsmaatschappij die u vergoedde. Voor de berekening van de uitkering is dit beperkt tot 8,33 % op het brutoloon van maximum 30 dagen (gebaseerd op het jaarbasisloon doorgegeven door de verzekeringsmaatschappij).

Hoe kan ik weten of mij een eindejaarspremie werd toegekend?

Als je aan de voorwaarden voldoet (zie hierboven) ontvang je in de loop van de maand december een document van het Sociaal Fonds voor de Uitzendkrachten.

Zo je eind december nog niets hebt ontvangen, wend je dan, telefonisch of schriftelijk tot het Sociaal Fonds (Havenlaan 86C bus 330, 1000 Brussel, tel 02/203.60.95, kantoren open tussen 9u en 12u of via contact).

Hoeveel bedraagt die premie eigenlijk ?

Vanaf 2016 is de brutopremie gelijk aan 8,33 % van het brutoloon dat je als uitzendkracht verdiende tijdens het refertejaar.

 

Van de brutopremie worden afgetrokken:

 • 13,07 % sociale zekerheidsbijdragen 
 • 23,22 % bedrijfsvoorheffing (belasting) 

De nettopremie bedraagt ongeveer 66 % van de brutopremie.

 

Hoe elke premie precies berekend wordt, vind je op het premiedocument.

Moet ik zelf iets doen om het document te ontvangen ?

Neen, tenzij je adres gewijzigd is in de loop van het jaar dat de toekenning van de premie voorafgaat.  Schrijf dan voor 13 november 2018 een brief aan het Sociaal Fonds (Havenlaan 86C bus 330, 1000 Brussel) of via contact en vermeld daarin :

 • naam / voornaam
 • nationaal nummer (achteraan op je identiteitskaart) of geboortedatum
 • oud adres
 • nieuw adres

Doe je dit niet, dan loop je het risico dat je document verloren gaat en moet je minstens drie maanden wachten op een duplicaat ! 

Wat doe ik met het document van de eindejaarspremie ?

Het ORIGINEEL document laat je toe de betaling van de premie te bekomen.

Hoe ? 

Als u een vakbond hebt kan u het origineel document bij hen afgeven voor de uitbetaling.

Indien u geen vakbond heeft moet u het origineel document ingevuld terugsturen naar het Sociaal Fonds waar de betaling vanaf 02/01/2019 uitgevoerd zal worden.

 

(Voor eindejaarspremies 2015 tot 2017 dient u het originele vak B af te geven.) 

Hoe word ik betaald ?

Elk van de drie vakbonden volgt hierin zijn eigen methode.  Het betalingsorganisme van jouw keuze zal je hierover inlichten. 

Het Sociaal Fonds betaalt slechts op één manier.  Vul uw bankrekeningnummer in  en stuur het origineel document ondertekend naar het Fonds terug.  De premie wordt dan op je rekening gestort.

 

Opgepast ! De eindejaarspremie is slechts drie jaar geldig, nadien worden er GEEN betalingen meer uitgevoerd ! 

Wat met beslag en schuldbemiddeling ?

Indien u recht heeft op de eindejaarspremie maar deze is geblokkeerd wegens een aanvraag voor loonbeslag of loonoverdracht bij het Fonds door een schuldeiser zal u meer nieuws van ons bekomen in de loop van de maand februari 2019.


Wij nemen immers contact op met uw schuldeiser in januari 2019 met de vraag ons de loongegevens te bezorgen van de maand december 2018 om daar dan de premie bij te tellen en te berekenen hoeveel moet doorgestort worden en wat toch nog aan u kan uitbetaald worden op basis van wettelijke barema's en uw eventuele kinderlast.

 

Bij schuldbemiddeling wordt de volledige premie uitbetaald op de rekening van de bemiddeling. 

Wat als het premiedocument verloren geraakt ?

In dat geval moet er een duplicaat worden opgemaakt.  Dit kan echter pas als alle vakbonden de lijsten van de door hen betaalde premies bij het Fonds hebben ingediend.  Zolang dit niet het geval is kan immers niet worden nagegaan of de premie waarvoor een duplicaat wordt gevraagd niet reeds werd uitbetaald. Een duplicaat moet schriftelijk aangevraagd worden. 

Duplicata worden dan ook slechts opgemaakt in de loop van de maand maart 2019.

Moet ik die eindejaarspremie op mijn belastingsaangifte vermelden ?

Ja, maar slechts met de inkomsten van het jaar dat volgt op het ogenblik van de toekenning van de premie.  Je ontvangt daartoe tijdig een fiscale fiche 281.10.

    vb: premie 2017

 • refertejaar: 01/07/16- 30/06/2017
 • toekenning: december 2017
 • aangeven: met de inkomsten van 2018
 • fiscale fiche 281.10: wordt opgestuurd eind maart 2019 (het ogenblik waarop de inkomsten van 2018 op de belastingsaangifte moeten vermeld worden).