Home   RSS  Sitemap Zoeken Afdrukken

FAQ

Rechthebbenden

Zijn er bijkomende voorwaarden om de premie te bekomen ?

Nee, het  volstaat om minstens 65 dagen te hebben gepresteerd gedurende de referentieperiode ( 01/07/2017-30/06/2018) van de premie. Het aantal uren, namelijk  
494 uren worden ook in aanmerking genomen worden.

Voor wie in een zesdagenstelsel werkt dient men minstens 78 dagen (of 494 uren) te hebben gepresteerd.

 

  • Er worden ook 5 dagen economische werkloosheid automatisch gelijkgesteld.

 


Krijg ik de betaling indien ik het formulier niet terugstuur?


Nee. Teneinde te kunnen overgaan tot de betaling van de premie hebben wij het origineel document  nodig, dus verstuurd per post (geen fax of mail).

Betaling syndicale premie

Kan ik de syndicale premie verkrijgen via het Fonds ?

Neen, indien u bent aangesloten bij een vakbond moet u het document aan hen bezorgen of naar hen versturen om dan ook tevens uw syndicale premie te bekomen.
Gelieve u te wenden tot uw vakbond om meer inlichtingen te bekomen rond de betaling van beide premies.

Verlies - duplicata

Wat gebeurt er als ik het document verlies ?

Het document wordt verstuurd naar het adres dat ons werd medegedeeld door de kruispuntbank van de sociale zekerheid.

Zo het document verloren is geraakt, dient een duplicaat te worden opgemaakt. Dit kan spijtig genoeg pas gebeuren in de loop van de maand maart, nadat alle vakbonden de lijsten met de door hen betaalde premies bij het Fonds hebben ingediend.

Beslag

Wat gebeurt er als er beslag gelegd werd op mijn premie ?


Indien u recht heeft op de eindejaarspremie maar deze is geblokkeerd wegens een aanvraag voor loonbeslag of loonoverdracht bij het Fonds door een schuldeiser zal u meer nieuws van ons bekomen in de loop van de maand maart 2019.


Wij nemen immers contact op met uw schuldeiser in januari 2019 met de vraag ons de loongegevens te bezorgen van de maand december 2018 om daar dan de premie bij te tellen en te berekenen hoeveel moet doorgestort worden en wat toch nog aan u kan uitbetaald worden op basis van wettelijke barema's en uw eventuele kinderlast.

 

Bij schuldbemiddeling wordt de volledige premie uitbetaald op de rekening van de bemiddeling. 

Uitbetalingsdatum

Op welke datum wordt de premie uitbetaald ?

  • Indien u het document naar uw vakbond verstuurd heeft, gaat deze nog in december uw eindejaarspremie met uw syndicale premie uitbetalen. Voor meer informatie moet u contact opnemen met hen.
  • Indien u het document naar het Fonds verstuurd heeft: de normale uitbetalingsdatum is 2 januari 2019 indien wij op tijd over alle nodige gegevens beschikken.

Belastingaangifte

Wanneer wordt mijn premie belast ?

De  premie 2017 betreft inkomsten 2018 die bij de belastingsaangifte in 2019 zal moeten vermeld worden.

In de loop van de maand Mei 2019 zal u dan ook een 
fiscale fiche van ons ontvangen.