Home   RSS  Sitemap Zoeken Afdrukken

Over ons

Nieuws

18-09-2017 EINDEJAARSPREMIE 2017

 

Om recht te hebben op de eindejaarspremie 2017 moet de uitzendkracht, tijdens de referteperiode van 1 juli 2016 tot en met 30 juni 2017, in het stelsel van de vijfdaagse werkweek, ten minste 65 dagen (of ten minste 78...


Het Sociaal Fonds voor de Uitzendkrachten wordt beheerd door de werkgevers en de vakbonden en wordt gefinancierd door de bijdragen van de uitzendbureaus.

 

Het Sociaal Fonds verleent het recht op een eindejaarspremie aan uitzendkrachten en betaalt bepaalde sociale voordelen in geval van langdurige arbeidsongeschiktheid of tijdelijke werkloosheid.

 

Het Fonds treedt op indien een uitzendbureau zijn geldelijke verplichtingen niet nakomt aan de uitzendkrachten.

 

Het Sociaal Fonds bevordert de initiatieven tot tewerkstelling van bepaalde risicogroepen en de bevordering van initiatieven inzake de vorming aan uitzendkrachten.

 

Het Sociaal Fonds verstuurt ook de mededelingen in het kader van de CAO 108 van uitzendbureaus aan de verschillende vakbonden.