Home   RSS  Sitemap Zoeken Afdrukken

Over ons

Nieuws

 

Begin december 2018, zal er een vernieuwd, tweetalig premiedocument 2018 opgestuurd worden.

 

De betaling van uw eindejaarspremie kan enkel uitgevoerd worden indien u het ORIGINELE document opstuurt naar het Sociaal Fonds voor Uitzendkrachten of aan uw vakbond afgeeft.

 

Het Sociaal Fonds begint de betalingen uit te voeren  vanaf begin januari 2019. 

 

Bent u verhuisd? 

 

Stuur ons dan vóór 13 november uw nieuw adres !

Na die datum zal uw document naar uw oud adres opgestuurd worden.

Hoe ? Stuur een e-mail via Contact,  een fax op 02/423.21.98 of per post naar Havenlaan 86c, bus 330 te 1000 Brussel. 

Het Sociaal Fonds voor de Uitzendkrachten wordt beheerd door de werkgevers en de vakbonden en wordt gefinancierd door de bijdragen van de uitzendbureaus.

 

Het Sociaal Fonds verleent het recht op een eindejaarspremie aan uitzendkrachten en betaalt bepaalde sociale voordelen in geval van langdurige arbeidsongeschiktheid of tijdelijke werkloosheid.

 

Het Fonds treedt op indien een uitzendbureau zijn geldelijke verplichtingen niet nakomt aan de uitzendkrachten.

 

Het Sociaal Fonds bevordert de initiatieven tot tewerkstelling van bepaalde risicogroepen en de bevordering van initiatieven inzake de vorming aan uitzendkrachten.

 

Het Sociaal Fonds verstuurt ook de mededelingen in het kader van de CAO 108 van uitzendbureaus aan de verschillende vakbonden.