Home   RSS  Sitemap Zoeken Afdrukken

Over ons

Het Sociaal Fonds voor de Uitzendkrachten wordt beheerd door de werkgevers en vakbonden en wordt gefinancierd door de bijdrage van de uitzendbureaus.

 

Het Sociaal Fonds verleent het recht op een eindejaarspremie aan uitzendkrachten en betaalt bepaalde sociale voordelen in geval van langdurige arbeidsongeschiktheid of tijdelijke werkloosheid.

 

Het Fonds treedt op indien een uitzendbureau zijn geldelijke verplichtingen niet nakomt aan de uitzendkrachten.

Het Sociaal Fonds bevordert de initiatieven tot tewerkstelling van bepaalde risicogroepen en de bevordering van initiatieven inzake de vorming aan uitzendkrachten. 

 

Het Sociaal Fonds verstuurt ook de mededelingen in het kader van de CAO 108 van uitzendbureaus aan de verschillende vakbonden.