Home   RSS  Sitemap Zoeken Afdrukken

Hulp aan uitzendkrachten voor het bekomen van een lening

UITVOERING VAN DE CAO VAN 17/12/2018 HOUDENDE SOCIALE VOORDELEN VOOR DE UITZENDKRACHTEN - HULP AAN UITZENDKRACHTEN VOOR HET BEKOMEN VAN EEN LENING

Voorwerp:

Teneinde de uitzendkracht te helpen bij het bekomen van een lening bij een financiële instel-ling, zal het Sociaal Fonds vanaf 1 januari 2013 een attest afleveren aan de uitzendkracht die een aanvraag doet.

Rechthebbenden:

De uitzendkrachten, bedoeld bij artikel 7.3° van de wet van 24 juli 1987 betreffende de tijde-lijke arbeid, de uitzendarbeid en het ter beschikking stellen van werknemers ten behoeve van gebruikers.

Toekenningsvoorwaarden:

Om dit attest te bekomen moet de uitzendkracht een totaal bereiken van 260 arbeidsdagen als uitzendkracht gedurende een referteperiode van 2 jaar,  waarbij de periode van 2 jaar overeenkomt met deze van de 2 laatste eindejaarspremies verschuldigd aan de uitzendkrachten vóór de attestaanvraag.

De uitzendkracht die geen 260 arbeidsdagen als uitzendkracht heeft bereikt gedurende de re-ferteperiode van 2 jaar, zal een attest kunnen aanvragen voor het aantal dagen die hij/zij ge-durende de referteperiode in totaal heeft bereikt. Op die manier zal de uitzendkracht het attest van het Sociaal Fonds kunnen aanvullen met eventuele andere attesten van uitzendbureaus voor wie hij/zij gewerkt heeft sinds het einde van de referteperiode.

Inwerkingtreding en overgangsmaatregelen:

Deze collectieve arbeidsovereenkomst treedt in werking op 1 januari 2019.
Zij wordt gesloten voor een bepaalde duur en verstrijkt op 31 december 2019.