Home   RSS  Sitemap Zoeken Afdrukken

Syndicale premie

Vanaf de eindejaarspremie 2016 bedraagt de syndicale premie € 104.

Het bedrag van de syndicale premie 2013 bedraagt € 95.

Vanaf de eindejaarspremie 2014 bedraagt de syndicale premie € 100.


Een syndicale premie wordt toegekend aan de werknemers die het recht verworven hebben op de eindejaarspremie en die lid zijn van één van de vakbonden.

Deze premie wordt uitbetaald samen met de eindejaarspremie door de vakbond.

Gelieve u uitsluitend te wenden tot uw vakbond voor de uitbetaling.