Home   RSS  Sitemap Zoeken Afdrukken

CAO nr. 108

Op 16 juli 2013 werd binnen de Nationale Arbeidsraad de Collectieve Arbeidsovereenkomst 108 afgesloten betreffende de tijdelijke arbeid en de uitzendarbeid die de cao's 36 en 58 opheft.

 

Wenst u hierover meer informatie? Via deze link komt u op de website van de NAR waarop de CAO nr.108 te lezen is.

 

De nieuwe CAO behoudt voorwaarden van de vroegere CAO 36 en CAO 58, maar bevat ook nieuwe bepalingen in verband met een vierde motief  "instroom" voor uitzendarbeid, de opeenvolgende dagcontracten voor uitzendarbeid en de informatieverstrekking en controle die uitgebreider wordt.

 

Deze hervorming in de uitzendarbeid heeft ook een invloed op de mededelingen over het tewerkstellen van uitzendkrachten aan het Sociaal Fonds voor de Uitzendkrachten.

Met deze nota worden de wijzigingen die betrekking hebben op uw contacten met het Sociaal Fonds voor Uitzendkrachten, verder toegelicht.

 

De CAO 108 voorziet dat, bij ontstentenis van een ondernemingsraad en van een vakbondsafvaardiging, de bestaande informatie procedure aan het Sociaal Fonds uitgebreid wordt met enkele gegevens.

In dit geval deelt het uitzendkantoor op maandelijkse basis en op elektronische wijze de volgende informatie mee aan het Sociaal Fonds voor Uitzendkrachten op het emailadres CAO-CCT108@federgon.be :

  • De naam en het adres van de gebruikers, het nummer van het paritair comité  waaronder ze ressorteren en hun KBO-nummer. 
  • Alle opdrachten, uitgesplitst per motief, met betrekking tot de periode met uitzondering van het motief vervanging van een vaste werknemer wegens schorsing van de arbeidsovereenkomst. Ook het nieuwe motief ‘instroom’ moet hieraan worden toegevoegd.

Dit moet uiterlijk op de 20e van de maand gebeuren die volgt op de maand waarin de uitzendkracht werd tewerkgesteld. 

 

Het excel bestand dat dient gebruikt te worden voor de maandelijkse mededelingen aan het Sociaal Fonds kunt u hier downloaden.

 

Een apart bestand is voorzien voor de opeenvolgende dagcontracten.

 

Voor de klanten die gebruik maken van opeenvolgende dagcontracten en geen ondernemingsraad of geen vakbondsafvaardiging hebben, deelt het uitzendkantoor aan het  Sociale Fonds voor de Uitzendkrachten de volgende gegevens mee op het emailadres CAO-CCT108@federgon.be:

  • De naam en het adres van de gebruikers, het nummer van het paritair comité  waaronder ze ressorteren en hun KBO-nummer 

Dit moet uiterlijk aan het einde van de kalendermaand gebeuren die volgt op de maand waarin de uitzendkracht werd tewerkgesteld. 

Het excel bestand dat dient gebruikt te worden voor de maandelijkse mededelingen aan het Sociaal Fonds met betrekking tot de opeenvolgende dagcontracten kunt u hier downloaden.